ประชาสัมพันธ์ :: ระบบ Education MIS คณะศึกษาศาสตร์ <<::

เข้าสู่ระบบ
Username
Password
 

 


<< หน้าหลัก

ชื่อ-สกุล ผู้ขอทุน
ปีงบประมาณ   

 


*** หมายเหตุไม่ต้องใส้คำนำหน้าชื่อ ***

++ แสดงรายการที่ค้นหา
ลำดับ
ชื่อผู้ขอรับทุน
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ทุนมหาลัย ง.1
ทุนมหาลัย ง.2
ทุนคณะ งวด.1
ทุนคณะ งวด.2
มหาลัยจ่าย ง.1
มหาลัยจ่าย ง.2
คณะจ่าย งวด.1
คณะจ่าย งวด.2
รายงาน

กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาคับ

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 Tel. 073-331301 Fax. 073-348322
Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND Tel. 073-331301 Fax. 073-348322
webmaster : ppipat@bunga.pn.psu.ac.th