ประชาสัมพันธ์ :: ระบบ Education MIS คณะศึกษาศาสตร์ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ <<::

เข้าสู่ระบบ
Username
Password
 

<< หน้าหลัก

รายการระบบแจ้งซ่อม
วัสดุการศึกษา
ชื่อไฟล์ วัน/เดือน/ปี
ทดสอบการอัพโหลดไฟล์ 23 December 2009

ทะเบียนเงินยืม
ชื่อไฟล์ วัน/เดือน/ปี
ทะเบียนเงินยืม 6 March 2012

ข้อมูลทางบัญชี
ชื่อไฟล์ วัน/เดือน/ปี

วัสดุคงเหลือ
ชื่อไฟล์ วัน/เดือน/ปี
 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 Tel. 073-331301 Fax. 073-348322
Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND Tel. 073-331301 Fax. 073-348322
webmaster : ppipat@bunga.pn.psu.ac.th