ประชาสัมพันธ์ :: ระบบ Education MIS คณะศึกษาศาสตร์ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ <<::

ยินดีต้อนรับ
คุณ

<< หน้าหลัก << รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

  รายการระบบแจ้งซ่อม  
 
+ข้อมูลแจ้งซ่อม
ผู้แจ้ง : fgdf gdfsdf
สถานที่ : ห้อง IT ชั้น 3
วันเวลาที่แจ้ง : 2009-12-8 15:7
วันเวลาที่เสร็จ : Tue 8 December 2009 15:45
ปัญหา : เมาส์เสีย คีย์บอร์ดพัง
ข้อมูลเพิ่มเติม : เมาส์เสีย คีย์บอร์ดพัง
ผู้รับผิดชอบ : พิภัตน์
วิธีแก้ปัญหา :
 
 
     
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 Tel. 073-331301 Fax. 073-348322
Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND Tel. 073-331301 Fax. 073-348322
webmaster : ppipat@bunga.pn.psu.ac.th