ประชาสัมพันธ์ :: ระบบ Education MIS คณะศึกษาศาสตร์ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ <<::

เข้าสู่ระบบ
Username
Password
 

<< หน้าหลัก

รายการระบบแจ้งซ่อม
สถานะ : รอตรวจสอบ
ลำดับ ปัญหา ผู้แจ้ง วัน/เวลาที่แจ้ง มอบหมาย
10 ทดสอบการแก้ไข2 fgdf gdfsdf 2009-12-9 10:06 สิทธิโชค โนะ
12 ทดสอบเมล์ อัมพร ศิลปเมธากุล 2009-12-15 14:44 พิภัตน์ เผ่าจินดา
13 Testttttttttt อัมพร ศิลปเมธากุล 2009-12-15 15:43 พิภัตน์ เผ่าจินดา
14 xzczx อัมพร ศิลปเมธากุล 2009-12-15 15:51 พิภัตน์ เผ่าจินดา
15 vxcv อัมพร ศิลปเมธากุล 2009-12-15 16:00 พิภัตน์ เผ่าจินดา
16 ปแอปแ วุฒิ วัฒนสิน 2009-12-15 16:16 พิภัตน์ เผ่าจินดา
17 หกดหก อัมพร ศิลปเมธากุล 2009-12-15 16:39 พิภัตน์ เผ่าจินดา
18 ทดสอบ3 วุฒิ วัฒนสิน 2009-12-15 16:44 พิภัตน์ เผ่าจินดา
19 ทดสอบ4 fgdf gdfsdf 2009-12-18 10:51 พิภัตน์ เผ่าจินดา
20 testmail fgdf gdfsdf 2009-12-18 11:23 พิภัตน์ เผ่าจินดา
21 จอดับ fgdf gdfsdf 2009-12-18 11:28 พิภัตน์ เผ่าจินดา
22 fdsf วุฒิ วัฒนสิน 2009-12-22 09:41 แวฮาซัน แวหามะ
23 gdfg วุฒิ วัฒนสิน 2009-12-22 09:42 พิภัตน์ เผ่าจินดา
 
สถานะ : Complete
ลำดับ ปัญหา ผู้แจ้ง วัน/เวลาที่เสร็จ มอบหมาย
8 เมาส์เสีย คีย์บอร์ดพัง fgdf gdfsdf Tue 8 December 2009 15:45 พิภัตน์ เผ่าจินดา
9 เน็ตใช้ไม่ได้ อัมพร ศิลปเมธากุล 2009-12-22 09:37 พิภัตน์ เผ่าจินดา
11 ทดสอบการแก้ไขอีกครั้ง อัมพร ศิลปเมธากุล 2009-12-24 10:57 พิภัตน์ เผ่าจินดา
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 Tel. 073-331301 Fax. 073-348322
Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND Tel. 073-331301 Fax. 073-348322
webmaster : ppipat@bunga.pn.psu.ac.th