ประชาสัมพันธ์ :: ระบบ Education MIS คณะศึกษาศาสตร์ <<::


เข้าสู่ระบบ
Username
Password
 

 

<< หน้าหลัก << เมนูรายการงานวิจัย

ค้นหารายชื่อโครงการวิจัย
ระบุปีงบประมาณ (ปี พศ) :
ชื่อ สกุล หัวหน้าโครงการวิจัย :
เลือกหน่วยงาน :
ชื่อโครงการวิจัย(ไทย) :
ชื่อโครงการวิจัย(อังกฤษ) :
สาขาการทำวิจัย :
แหล่งทุน :
ข้อเสนอแนะการใช้งาน
1. (%) คือ ข้อมูลทุกค่าในเงือนไขนั้น
2. ให้ป้อนข้อมูลที่ต้องการ หรือ ป้อนบางส่วน

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 Tel. 073-331301 Fax. 073-348322
Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND Tel. 073-331301 Fax. 073-348322
webmaster : ppipat@bunga.pn.psu.ac.th
   

Warning: mysql_free_result(): 5 is not a valid MySQL result resource in /home/wwwroot/edumis/research/search_nc_index.php on line 252