ประชาสัมพันธ์ :: ระบบ Education MIS คณะศึกษาศาสตร์ <<::

เข้าสู่ระบบ
Username
Password
 

 


<< หน้าหลัก
คำค้นหา :>>
  

 


***ท่านสามารถ ใช้คำค้นหาจาก รหัสนักศึกษา , ชื่อนักศึกษา โดยป้อนคำค้นหา แล้วคลิคเริ่มค้นหา หรือข้อมูลทั้งหมดให้กดค้นหา ***

++ รายการกิจกรรมนักศึกษา
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา
พลฯ
30
คะแนน
Engฯ
10
คะแนน
จัดการเรียนรู้ฯ
10
คะแนน
จิตสาธารณะฯ
5
คะแนน

บัณฑิตสู่วิชาชีพ
5
คะแนน

รวมเวลา
กิจกรรม

ไม่มีข้อมูลครับ

***ท่านสามารถ ใช้คำค้นหาจาก รหัสนักศึกษา , ชื่อนักศึกษา โดยป้อนคำค้นหา แล้วคลิคเริ่มค้นหา หรือข้อมูลทั้งหมดให้กดค้นหา***         

 

 


 

 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 Tel. 073-331301 Fax. 073-348322
Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND Tel. 073-331301 Fax. 073-348322
webmaster : ppipat@bunga.pn.psu.ac.th