วิธีการส่งบทความผลงานวิชาการ

  1.  ให้ Log in เข้าสู่ระบบโดยใช้ Email / Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้
  2.  เลือกเมนู ส่งบทความ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  3.  เลือกไฟล์ เพื่อสงผลงานเข้าสู่ระบบ (รองรับเฉพาะไฟล์ .doc .docx เท่านั้น)
การรับ-ส่งผลงานฉบับแก้ไขหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณา และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างเจ้าของผลงานและผู้จัด จะดำเนินการผ่านอีเมล์ grad.edupsu@gmail.com กับอีเมล์ของเจ้าของผลงานที่ได้ลงทะเบียนไว้ เท่านั้นติดต่อเรา

ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถ.เจริญประดิษฐิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 Email : grad.edupsu@gmail.com

 โทรศัพท์ : 073-337386

 โทรสาร : 073-348322

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today  2 Yesterday  11 This Month  195 Last Month  232 This Year  1,884 All  18,633