อัตราคาลงทะเบียน

ประเภทการเข้าร่วม ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ
นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและบุคคลทั่วไป
นำเสนอผลงานวิจัยทั้งบรรยายและโปสเตอร์ 2,500 บาท 3,000 บาท รวมเอกสารและอาหารกลางวัน+อาหารว่าง
เข้าร่วมประชุมและรับเอกสาร 2,000 บาท 2,000 บาท รวมเอกสารและอาหารกลางวัน+อาหารว่าง
เข้าร่วมประชุม ไม่มีค่าลงทะเบียน ไม่มีค่าลงทะเบียน ไม่รับเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน

หมายเหตุ

ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ และเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

สำหรับค่าลงทะเบียน กรณีที่ผู้สมัคร (ทุกประเภทที่ชำระเงิน) ไม่ได้มานำเสนอผลงาน หรือไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการนำเสนอ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

 การชำระเงินค่าลงทะเบีียน

ผู้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ โดยการโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินท์

ชื่อบัญชี : คณะศึกษาศาสตร์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์

เลขที่บัญชี : 704-265-020-3

 การแจ้งโอนเงิน

  1. เมื่อโอนเงิน แล้วให้แจ้งโอนเงินโดย Login เข้าสู่ระบบและไปที่เมนู "แจ้งโอนเงิน"
  2. กรอกรายละเอียดการโอนเงินและ upload หลักฐานการโอนเงิน
  3. สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการโอนเงินได้ที่หน้าเว็บไซต์ ภายหลังฝ่ายการเงินตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการโอนเงินแล้ว

หมายเหตุ

 การรับใบเสร็จรับเงิน ท่านสามารถติดต่อรับได้ที่หน้างาน จุดรับลงทะเบียน ทั้งนี้ ขอให้ชำระค่าลงทะเบียนผ่านช่องทางที่มีการหักค่าธรรมเนียมการโอนหรือการบริการโอนเงินจากผู้สมัครเท่านั้น


ติดต่อเรา

ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถ.เจริญประดิษฐิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 Email : grad.edupsu@gmail.com

 โทรศัพท์ : 073-337386

 โทรสาร : 073-348322

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today  10 Yesterday  5 This Month  121 Last Month  224 This Year  121 All  20,514