วิธีการลงทะเบียน [ โปรดอ่าน สำคัญมาก !!! ]

 ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และอีเมล์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ

 ผู้สมัครจะต้องใช้ Email และ Password จากการลงทะเบียน เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ ในการอัพโหลดบทความฉบับสมบูรณ์ หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน และตรวจสอบสถานะต่าง ๆ

 สำหรับผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน ผู้จัดจะส่งผลงานฉบับแก้ไขสมบูรณ์แล้ว ผ่านทาง email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

ฟอร์มลงทะเบียนติดต่อเรา

ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถ.เจริญประดิษฐิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 Email : grad.edupsu@gmail.com

 โทรศัพท์ : 073-337386

 โทรสาร : 073-348322

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today  4 Yesterday  12 This Month  205 Last Month  224 This Year  1,040 All  21,433