ขั้นตอนการลงทะเบียน

  1. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลผู้สนใจทั่วไปสมัครเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ โดยคลิกที่เมนู “ลงทะเบียน”
  2. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และอีเมล์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ
  3. ผู้สมัครจะต้องใช้ User name และ Password จากการสมัคร เพื่อ Log in เข้าสู่ระบบในการอัพโหลดบทความฉบับสมบูรณ์ หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน และตรวจสอบสถานะต่าง ๆ
  4. ชำระค่าลงทะเบียนตามอัตราที่กำหนด ( ดูรายละเอียดการชำระเงินได้ที่เมนู "อัตราค่าลงทะเบียนและการชำระเงิน" )

ติดต่อเรา

ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถ.เจริญประดิษฐิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 Email : grad.edupsu@gmail.com

 โทรศัพท์ : 073-337386

 โทรสาร : 073-348322

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today  2 Yesterday  11 This Month  195 Last Month  232 This Year  1,884 All  18,633