ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร เทอมละ 16,000 บาท

ทุนการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์มีทุนการศึกษา หลากหลายทุน เช่น ทุนการศึกษาวันครู ทุนการศึกษาทำงาน ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ทุนการศึกษามูลนิธิชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ทุนการศึกษาให้กู้ยืม กยศ. เป็นต้น


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301