ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ทุกหลักสูตร เทอมละ 27,000 บาท

การเปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2565

การรับสมัครประจำปีการศึกษา
1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565
การรับสมัครตลอดปีการศึกษา
1 กุมภาพันธ์ -15 เมษายน 2565 * กรณีเข้าศึกษาในภาคการเรียนที่ 1/2565
16 เมษายน – 15 กันยายน 2565 * กรณีเข้าศึกษาในภาคการเรียนที่ 2/2565


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301