การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รูปแบบตราสัญลักษณ์ ต้องมีความโดดเด่น สวยงาม จดจำง่าย และ สื่อความหมายถึงการฉลองครบรอบ

50 ปี ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์

http://edu.psu.ac.th ตราสัญลักษณ์ต้องสามารถนาไปใช้สาหรับประชาสัมพันธ์ และพิมพ์บนของที่ระลึก

ชิงเงินรางวัล 15,000 บาท และพร้อมเกียรติบัตร

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560

คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด

Back