จัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีพิเศษ

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีพิเศษ

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
1.คอมพิวเตอร์
2.ปริ๊นเตอร์
3.โปรเจคเตอร์ 

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
  • CV (Thai Ver.)
  • CV (Eng Ver.)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301