งานคุณค่าสงขลานครินทร์ประจำปี 2560

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุใจ ส่วนไพโรจน์
ที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559
ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 

 

 

Back