ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ

คลิกที่นี้http://edu.psu.ac.th/news_detail.php?news_id=1593

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ

คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด 

 

เปิดรับสมัครทางระบบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8-16 ก.ค.60 

สมัครได้จากลิงค์ http://edu.psu.ac.th/edusv/regitBack