งานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาสำหรับจังหวัดชายแดนใต้ การเปิดชั้นเรียน "คณิตศาสตร์แบบญี่ปุ่น" เรียนสนุกกว่าเดิม

งานมหกรรม นวัตกรรมการจัดการศึกษาสำหรับจังหวัดชำยแดนใต้  การเปิดชั้นเรียน "คณิตศาสตร์แบบญี่ปุ่น" เรียนสนุกกว่าเดิม

แล้วพบกัน วันพุธ ที่ 12 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.30 - 11.30 น.

ณ เวทีโรงยิมเนเซียม ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด กำหนดการ.pdf

Back