ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต กลุ่มทั่วไป ภาค 1/2560

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต กลุ่มทั่วไป ภาค 1/2560 คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียด และให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ โดยดูรายละเอียดการเตรียมตัวดังลิ้งค์นี้ http://www.grad.psu.ac.th/th/news_admis/PPrepare2_2560.pdf 

Back