ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต กลุ่มทั่วไป ปีการศึกษา 1/2560 **สำรอง**

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อ สำรอง ผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต กลุ่มทั่วไป ปีการศึกษา 1/2560 คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียด โดยฝ่ายบัณฑิต วิจัย และวิเทศสัมพันธ์จะโทรประสานกับผู้มีรายชื่อในภายหลังหากมีการเรียกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

Back