ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

          คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศคลิก

Back