โครงการกีฬาสี “เก้าสนเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2560

โครงการกีฬาสี “เก้าสนเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2560

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี  “เก้าสนเกมส์”  ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 16.15 นาที  ณ สนามมหาวิทยาลัย

Back