ประกาศหยุดการเรียนการสอนและการสอบ ในวันที่ 20 กันยายน 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

เรื่อง ประกาศหยุดการเรียนการสอนและการสอบ ในวันที่ 20 กันยายน 2560

 

Back