การประชุมโครงการบริการวิชาการฯ

การประชุมการพัฒนาโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ 2560-2561

โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301