ขยายเวลาประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน (มาตรฐานที่ 2 : การพัฒนาหลักสูตร)

                 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ ขอขยายเวลาประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน (มาตรฐานที่ 2 : การพัฒนาหลักสูตร) จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมได้ที่ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ชั้น 2 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 084-3951688

Back