ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

 


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ดูรายชื่อและรายละเอียด)
คลิกที่นี่ >>https://drive.google.com/file/d/1qi1C4LWjXr0ut4Z3JaFkYZJBZGSKo06i/view

 

ได้รับจัดสรรทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561
http://edu.psu.ac.th/news_detail.php?news_id=1909
ติดต่อโทร:08-6489-2969  ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 

Back