มอบอินทผาลัม ในเดือนรอมฎอน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ทีมบริหารได้มอบอินทผาลัม แด่บุคลากรและอาจารย์มุสลิมเนื่องในเดือนรอมฎอน ณ ห้องแคแสด คณะศึกษาศาสตร์


 

Back