เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สมัครเข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2561

คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับทุน

  1. นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 (รหัส 59) สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  2. นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 4 (รหัส 58) ทุกสาขาวิชา
  3. มีผลการเรียนระดับปริญญาตรี ณ เทอม 2/2560 ไม่ตำกว่า 3.00

          คลิกดูรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครส่ง ณ ฝ่ายบัณฑิต วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

          สอบถามเพิ่มเติม พี่แซ๊ก บัณฑิตศึกษา โทร 080-7088584

Back