ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงวันที่จัดโครงการวิทยฐานะปี 2562 รุ่น7-8

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีรายชื่ออบรมรุ่น 7 รุ่น 8 หรือคนที่สนใจจะย้ายมารุ่น 7 รุ่น 8 มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังนี้

Back