Loading...

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงวันที่จัดโครงการวิทยฐานะปี 2562 รุ่น7-8

Post by น.ส.กิตติญา อาจเที่ยงธรรม | 28 January 2019


ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีรายชื่ออบรมรุ่น 7 รุ่น 8 หรือคนที่สนใจจะย้ายมารุ่น 7 รุ่น 8 มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังนี้