ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

      ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2/2562 มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ทั้งนี้ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ ได้มีการแต่งตั้งตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 1 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301