ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิสรา ไชยสวัสดิ์ และนายพันภูมิ สุขจันทรา ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

      

      ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิสรา ไชยสวัสดิ์  และนายพันภูมิ สุขจันทรา ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติในงาน ”Intel International Science and engineering Fair ” ครั้งที่ 70 ในระหว่างวันที่ 12 -17 พฤษภาคม 2562 ณ ฟีนิกส์ รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการเตรียมตัวความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมจัดเตรียมเอกสารการสมัครเข้าร่วมประกวดฯ ศูนย์ฯ จึงได้จัดนักเรียนเข้าค่ายในระหว่างวันที่ 20 มีนาคมถึง 10 พฤษภาคม 2562 โดยศูนย์ฯ จะจัดให้มีนักวิจัยของศูนย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวกับจากภายนอกเป็นผู้ดูแลพร้อมกันนี้ศูนย์ขออนุญาตให้ นางสาวอภิสรา ไชยสวัสดิ์ และนายพันภูมิ สุขจันทรา ผู้พัฒนาโครงการพร้อมด้วยนายนาบิล หะยีมะแซ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะออกเดินทางในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

 


Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301