ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบพิเศษ)

     ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ)


Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301