โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม  ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ  ปิติเจริญกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ในช่วงบ่ายมีการพบปะ ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำสาขาวิชาเอก ตามห้องอาคารเรียนต่าง ๆ 

 

กำหนดการดังรายละเอียด 

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301