การประชุมเตรียมงานแนะนำหลักสูตร 4 ปี และแผนการเรียน

      วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์จารึก อรรถสงเคราะห์ พร้อมด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ จากคณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมการแนะนำหลักสูตร 4 ปี และแผนการเรียน ให้แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการพบปะกับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562


Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301