ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรร่วมกิจกรรมทางศาสนาของนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรร่วมกิจกรรมทางศาสนาของนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 30 กรกฎาคม2562
เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป

นักศึกษาไทยพุทธ กิจกรรมทำบุญตักบาตรบริเวณหน้า สนอ. ถวายบังคมพระบิดา
เเละผูกข้อมือต้อนรับนักศึกษาโดยคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ หน้าลานพระบิดา

นักศึกษาไทยมุสลิม กิจกรรมละหมาดร่วมกัน เเละฟังบรรยายในหัวข้อ "การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นพหุวัฒนธรรม" ณ มัสยิดวิทยาลัยอิสลามศึกษา

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301