กิจกรรม ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม 19และ อาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการกิจกรรม ม.อ.วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 บุคลากรที่สนใจ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่ผ่านระบบ ออนไลน์ที่ https://goo.gl/3zFH2Z  หรือสแกนQR Code และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภคินี  ชะณีทอง หมายเลขโทรศัพท์ 091-4608189  


Back