พัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม:PSU Innovation Challenge 2019

      เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  อาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม:PSU Innovation Challenge 2019" ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์วิวรีสอร์ท ปัตตานี  โดยนายบูคอรีย์ แก้วกับทอง และนายพิภัตน์ เผ่าจินดา บุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์  ได้ร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง ระบบการจัดการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ซึ่งเป็นนวัตกรรมของคณะฯ เพื่อเผยแพร่และแชร์ข้อมูลให้กับ บุคลากรหน่วยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัย


Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
  • CV (Thai Ver.)
  • CV (Eng Ver.)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301