เปิดรับสมัครอบรม.. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค 4.0

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค 4.0

++ เปิดรับสมัครอบรมรุ่นละ 30 คนเท่านั้น

+ อบรมหัวข้อ MOOC การผลิตคอร์สออนไลน์) 
วันที่ 20 ส.ค. 62 เวลา 13.30-16.30 น. 
วันที่ 21 ส.ค. 62 เวลา 09.00-16.30 น.
>> โดย ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์ 
----------------------------------------------------------------

QR Code หรือ สมัครผ่านลิงค์ https://forms.gle/jXEyQs2nfiEzHJy46 

 

+ การใช้ Google Education และห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom
วันที่ 11 ก.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ครั้งที่ 1

+ การใช้กระดานสนทนาแบบ interactive ด้วย Padlet และ Mentimeter
วันที่ 25 ก.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ครั้งที่ 2

+ การสร้างข้อสอบออนไลน์ และแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google form
วันที่ 30 ก.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ครั้งที่ 3

+ การวัด ประเมินผู้เรียนออนไลน์ด้วย Application Plickers และ Kahoot
วันที่ 2 ต.ต. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ครั้งที่ 4

+ การวัด ประเมินผู้เรียนออนไลน์ด้วย Quizizz และ Socrative
วันที่ 9 ต.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ครั้งที่ 5

>> โดย ดร.มัฮดี แวดราแม ณ ห้อง 10305 คณะศึกษาศาสตร์

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
  • CV (Thai Ver.)
  • CV (Eng Ver.)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301