ม.อ.วิชาการ
ประจำปี 2562

      ประมวลภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562
ณ อาคารเรียนรวม 19และ อาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

คลิกที่นี่>>ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจคณะฯ


Back