กิจกรรม“หลักสูตรเทคนิคการเขียนสะท้อนย้อนคิดเพื่อไปสู่ผลลัพธ์ (Reflection to Results - RTR)” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

      เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2562 งานนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม“หลักสูตรเทคนิคการเขียนสะท้อนย้อนคิดเพื่อไปสู่ผลลัพธ์ (Reflection to Results - RTR)” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ครูผู้สอนระดับอนุบาล 1,2 และ 3 โรงเรียนในเครือข่าย สังกัด สพฐ. และ สังกัด ตชด. จำนวน 66 คน


Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301