รับสมัครทุนมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ ประจำปี 2563

ด้วยมูลิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน
ขอให้นักศึกษาที่สนใจ สามารถ Download แบบฟอร์ม  และมาส่งด้วยตนเองที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ชั้น 1 ตึก 10
คณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันจันทร์ที่ 25 พ.ย.62 นี้  (ตามวันเวลาราชการ 08.30-16.30 น.)
และจะมีการสัมภาษณ์ ในวันอังคารและพุธ ที่ 26-27 พ.ย.62 นี้

 

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301