การประชุมทิศทางการพัฒนาภาควิชา (สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว) ปีงบประมาณ 2563

      การประชุมทิศทางการพัฒนาภาควิชา (สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว) คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีทีมผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์
และคณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนวเข้าร่วมประชุม

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
  • CV (Thai Ver.)
  • CV (Eng Ver.)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301