คุณมยุรี กิจทวี (ชูสุวรรณ)ประธานบริษัทสตางค์ 2513 จำกัด ได้มอบทุน
โดยให้คณะฯเป็นผู้แทนในการมอบทุนการศึกษา

ในวันที่ 3 มกราคม 2563 คุณมยุรี กิจทวี (ชูสุวรรณ)ประธานบริษัทสตางค์ 2513 จำกัด อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและโรงเรียนบ้านบังกูแว สพป.ยะลา 2 จำนวน 3 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท โดยให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นผู้แทนในการมอบทุนการศึกษา

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301