โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จ.ปัตตานี ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ให้แด่ คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

      ในวันที่ 6 มกราคา 2563โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จ.ปัตตานี ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563
ให้แด่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

Back