ดร.วันซาวีลา เบ็ญลาเตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยง จ.ปัตตานี ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563
ให้แด่ คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

ดร.วันซาวีลา เบ็ญลาเตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยง จ.ปัตตานี ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563
ให้แด่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


Back