16 มกราคม วันครู ประจำปีพุทธศักราช 2563 “ สานพลังปัญญาสู่การศึกษาที่ยั่งยืน ”
ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ

กำหนดการวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2563


Back