16 มกราคม วันครู ประจำปีพุทธศักราช 2563 “ สานพลังปัญญาสู่การศึกษาที่ยั่งยืน ”
ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ

กำหนดการวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2563


Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
  • CV (Thai Ver.)
  • CV (Eng Ver.)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301