คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมมอบเงินเพื่อการศึกษา ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมอบเงินเพื่อการศึกษาในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 63
จำนวน 1,000 บาท ให้แก่เด็กๆโรงเรียนบ้านตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี


Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
  • CV (Thai Ver.)
  • CV (Eng Ver.)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301