คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมมอบเงินเพื่อการศึกษา ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมอบเงินเพื่อการศึกษาในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 63
จำนวน 1,000 บาท ให้แก่เด็กๆโรงเรียนบ้านตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี


Back