ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Ed-Tech Light & Sound ครั้งที่ 33

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
โครงการ Ed-Tech Light & Sound ครั้งที่ 33
ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2563
ด้วยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โดยนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความสามารถทางวิชาชีพ
โดยประมวลจากความรู้ภาคทฤษฏี ที่ได้เรียนรู้เพื่อนำเสนอสู่สาธารณชน ตลอดจนเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา
และฝึกความกล้าแสดงออกการทำงานเป็นทีม

ผู้สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่ง ได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทร. 096-5634987 (ชาฮีดะฮ์) หรือ 098-0281322 (นา)

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301