ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

 

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301