คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้บรรยาย ในงาน Pedagogical Development in the 21st Century for Educational supervisors/ Deputy directors of RESAs in the South of Thailand

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้บรรยาย ในงาน Pedagogical Development in the 21st Century for Educational supervisors/ Deputy directors of RESAs in the South of Thailand ให้กับศึกษานิเทศก์และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หน่วยภาคใต้ รุ่นที่ 17 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา


Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
  • CV (Thai Ver.)
  • CV (Eng Ver.)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301