นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


คณะศึกษาศาสตร์ ขอเเสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษา 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายศักดา รามแก้ว (สาขาวิชาเคมี)


2. นางสาวนิธิวดี ภู่ดอก (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)


3. นางสาวบุปผา พงศ์ชนะ (สาขาวิชาเคมี)


4. นางสาวกิติวรรณ เตยแก้ว (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)


5. นางสาวธิดารัตน์ ชนะสิทธิ์ (สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป)


พร้อมด้วยตัวแทนสโมสรนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา2563 เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 2 คน

1.นางสาวซาฟีน๊ะห์ ยาประจัน (สาขาวิชาการประถมศึกษา)

2.นางสาวตัสนีม ดือราแม (สาขาวิชาการประถมศึกษา)


คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในยุคการศึกษาไทย 4.0

ในระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 15-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ฝึกซ้อมโดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 

และมีอาจารย์รุศดา ณัฐภาสวิรดา นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน

ร่วมด้วยอาจารย์พิชชาพร สุนทรนนท์ และว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ศรีเทพ


Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301